Skolmatsgastro

Varje dag serveras över 1 500 000 skolmåltider i Sveriges skolor. Bakom planering och tillagning står drygt 15 000 skolkockar. Deras insatser är oerhört viktiga för barnens ork och prestationer under en skoldag.

SkolmatsGastro, SM i skolmat, är tävlingen som Lantmännen Cerealia anordnat sedan 2008 med syftet att bidra till höjd status för skolmaten, inspirera till sunda maträtter samt att verka för att matkulturen i skolmiljön tas på allvar. Lantmännens roll är att inspirera skolkockarna att tänka nytt, sundare och finna modet att stå upp för det viktiga som de gör för skolbarnen.

Sedan 2020 deltar grossisten Martin&Servera som stöttande partner i tävlingen.