Skolmatsgastro

Varje dag serveras över 1 500 000 skolmåltider i Sveriges skolor. Bakom planering och tillagning står drygt 15 000 skolkockar. Deras insatser är oerhört viktiga för barnens ork och prestationer under en skoldag.

SkolmatsGastro, SM i skolmat, är tävlingen som Lantmännen Cerealia anordnat mellan åren 2008-2020 med syftet att bidra till höjd status för skolmaten, inspirera till sunda maträtter samt att verka för att matkulturen i skolmiljön tas på allvar. Lantmännens roll är att inspirera skolkockarna att tänka nytt, sundare och finna modet att stå upp för det viktiga som de gör för skolbarnen.

Efter flera fina år, där vi fått ta del av det fantastiska arbete ni skolkockar gör varje dag så har vi tagit beslutet att ta en paus med tävlingen Skolmatsgastro. Det är därmed ej möjligt att göra en anmälan till 2022. Vi vill dock fortsatt rikta vårt stora tack till det fantastiska arbete ni kockar gör i skolorna, fortsätt med det ni gör!