Klimat och Natur

I takt med att allt fler konsumenter blir medvetna om hur deras val påverkar både klimat och natur ökar efterfrågan på hållbara produkter. Möt konsumentens efterfrågan genom att baka med Klimat & Natur!

Klimat & Natur

Med Nord Mills och Kungsörnens mjöl märkta med Klimat & Natur kan du erbjuda dina kunder och gäster att vara med och driva utvecklingen mot ett ännu mer hållbart lantbruk. Samtidigt kan du vara trygg i att du erbjuder slutprodukter bakade på mjöl av jämn och hög kvalitet.