Var med och tävla med Kungsörnens svenska pasta. Vinsten är en prenumeration på en svenska mattidning, perfekt för inspiration i köket. Att tävla är enkelt, bara fyll i frågorna nedan!

Tävlingsvillkor

1. Tävlingen pågår från den 16 september 2020 till och med den 18 oktober 2020. Bara bidrag som inkommit under de datum som tävlingen pågår kommer att tas med i uttagningen av vinnare.

2. Arrangör är Kungsörnen, Lantmännen Cerealia AB, Box 30192, SE-104 24 Stockholm. Vid eventuella frågor kontakta Lantmännen Cerealias via e-mail: konsumentkontakt.cerealia@lantmannen.com eller tel: 020 – 84 84 84.

3. Tävlingen är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Anställda eller representanter för Lantmännen Cerealia AB eller deras familjer får inte delta i denna tävling. 

4. De tävlande ska fylla i formuläret på https://www.lantmannencerealia.se/pastatavling/ för att delta i tävlingen.

5. Vinsten utgörs av en prenumeration på en svensk mattidning till ett värde av ca 290 kr.

6. Endast tävlingsbidrag som inkommit via formuläret på https://www.lantmannencerealia.se/pastatavling/ kommer att godtas. Genom deltagande i tävlingen accepterar deltagaren att Lantmännen Cerealias har rätt att utan kostnad publicera tävlingsbidraget samt namn på vinnare på sina egna plattformar. Med plattformar avses Lantmännen Cerealias hemsida, Facebook och Instagram.

7. Varje deltagare kan enbart delta och vinna en gång under hela tävlingens gång. 

8. Det är inte nödvändigt att köpa något för att delta i tävlingen.

9. Lantmännen Cerealias ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga digitala/elektroniska bidrag och dessa kommer inte att godtas i tävlingen.

10. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast vid midnatt 18:e oktober 2020 för att vara giltiga. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från Lantmännen Cerealias. Det enligt juryns mening mest kreativa bidraget vinner. Juryns beslut kan inte överklagas.

11. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

12. Vinnarna meddelas personligen av Lantmännen Cerealias. Vinnaren meddelas senast den 18:e november 2020. 

13. Deltagarnas personuppgifter kommer att användas i syfte att genomföra tävlingen, vilket bl.a. innefattar administration av anmälningar, offentliggörande av vinnaren, information till vinnaren om vinsterna och distribution av vinster. Lantmännen Cerealias kommer att behandla deltagarnas kontaktuppgifter och tävlingsbidrag för ändamålet att administrera tävlingen. Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter i vår integritetpolicy.

14. Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. För det fall den i punkt 5 angivna produktvinsten inte är tillgänglig, har Kungsörnen rätt att ersätta vinsten med en alternativ produkt som har motsvarande värde.

15. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren dessa villkor.