Våra produkter ska inte bara smaka gott och vara bra för din verksamhet. När du använder, serverar eller konsumerar en av våra produkter kan du vara säker på att den är hållbar och hälsosam, både för miljön och dina gäster. Vi kvalitetssäkrar våra produkter hela vägen från sådd till ditt kök. Det gör vi för att kunna leva upp till vår filosofi om omtanke, förtroende och respekt, för våra kunder, konsumenter, miljön och våra medarbetare.

Vi ser fram mot ditt sällskap på vår resa. 

Vi gör bränsle av restprodukter

I vår fabrik i Järna tillverkar vi frukostprodukter baserade på svensk havre. Den största restprodukten från vår produktion – havreskal – behandlas inte som avfall i vår fabrik. Istället bränner vi dem i en värmepanna och skapar på så sätt energi.

Den energi som skapas från havreskal används inte bara i vår produktion, vi använder den också för att värma upp 1 400 bostäder i närheten av fabriken i Järna.