Lantmännen Cerealia är ett ledande nordiskt livsmedelsföretag med anställda inom försäljning, marknadsföring & innovation, HR & kommunikation, varuflöde och finans i Norden och Ukraina.

Vilka vi är

Vi på Lantmännen Cerealia arbetar med olika saker och har olika kompetenser och bakgrund; dock har vi en sak gemensamt – vi är alla här för att vi tillsammans gör positiv skillnad inom livsmedel. 

Vi gör skillnad för alla våra intressenter; för våra kunder, för våra konsumenter, för våra ägare, för samhället i stort och inte minst för varandra inom företaget. Det tycker vi är viktigt!

Vår styrka ligger i vår närvaro på lokala marknader tillsammans med kraften att kunna stå tillsammans som en enad nordisk aktör.

AnneLi Hene, Head of HR & Communication