Malmö

I vår kvarn i Malmö mals och förpackas såväl konsument- som bageri- och storköksprodukter och en stor andel av mjölet levereras i bulk.

Certifikat

BRC

PDF (1,4 Mb)

Ladda ner

Historia

Malmö Stora Valskvarn uppfördes 1881-85 av intressenter från Köpenhamn och Göteborg. 1899 blev det gamla kvarnverket ersatt med nya patenterade maskiner och blev genom detta den första automatiserade kvarnanläggningen i Norden. Kvarnen såldes 1917 till Svenska Lantmännens Kvarnförening, som nybildats av SLR.

1927 överläts kvarnen till AB Kvarnintressenter och 1954 förvärvades kvarnen av Wenner-Gren koncernen som placerade den i Kungsörnen AB. Wenner-Gren sålde 50% av Kungsörnen till SLR 1961 och resterande del 1966.

1985 överfördes kvarnen till SLR´s moderbolag för spannmålsprodukter, Cerealia AB och placerades i det nybildade dotterbolaget Nord Mills AB.

Kvarn och renseri moderniserades dels 1964 dels 1974-1975 och 2000 genomfördes en stor ombyggnad i kvarnen. Nu har vi ett modernt kvarnverk med en kapacitet på 775 ton per dygn.