Järna

I Järna producerar vi pasta och frukostprodukter. Kungsörnens pasta har tillverkats här sedan vi introducerade den 1959.

Certifikat

BRC

PDF (1,4 Mb)

Ladda ner
EU-Organic

PDF (57 Kb)

Ladda ner
KRAV

PDF (135 Kb)

Ladda ner
Koscher

PDF (42 Kb)

Ladda ner

Historia

Järnaanläggningen köptes 1967 till dåvarande Kungsörnen AB för att fastigheten var lämplig att producera pasta i. 1967 konsumerade vi svenskar 0,8 kg pasta/capita att jämföra med dagens nästan 11 kg/capita.

I slutet av 1970-talet flyttades AXA-kvarnen till Järna och även den har successivt byggts ut. 10 år efter grynkvarnens etablering satsade Cerealia (1990) på en "komplett" frukostfabrik med extruder och müsliblanderi.

1995 köptes sedan START från Marabou. Idag tillverkas totalt 200 artiklar i Järna och antalet råvaror och emballage-komponenter är ca 750 st. För att lagra allt som producerats samt de varor som hanteras via Järna finns ett Centrallager som har en bruttokapacitet på cirka 25.000 pallplatser. Lagret omsätts cirka 1 gång per månad.