Kontakt – Offentlig sektor

För dig som jobbar inom t ex kommun, skola och äldreomsorg. 

Peter Skoog

Affärschef Offentlig

Karoline Nordefors

Distriktschef Sydöstra Sverige

Eva Lena Lindqvist

Distriktschef Sydvästra Sverige

Margareta Tedenbäck

Distriktschef Mellersta Sverige