På Lantmännen Cerealia är vårt erbjudande beroende av ett livskraftigt lantbruk med goda skördar. Det är därför en naturlig del av vår verksamhet att ständigt sträva efter att minska vår klimatpåverkan. Vi tror att det ger bäst effekt att ta ett värdekedjeperspektiv på utsläpp – eftersom de största utsläppen kan uppstå utanför ett företags direkta kontroll. Vidare tror vi att det är bra när branschen har en gemensam referensram för att sätta klimatmål, eftersom ett sådant åtagande skapar en bra grund för samverkan. Därför har vi valt att få våra klimatmål validerade av Science Based Targets initiative.

Till 2030 åtar sig Lantmännen Cerealia att minska utsläppen av växthusgaser med:

42%

från Scope 1 & 2, jämfört med år 2021*.

25%

från Scope 3, jämfört med år 2021*.

30%

(30,3%) från FLAG, jämfört med år 2021*.

Lantmännen Cerealia åtar sig också att inte medverka till att någon avskogning sker på grund av inköp av råvaror eller ingredienser som är kopplade till avskogning. Måldatum för detta är satt till 31 december 2025.

Läs vårt pressmeddelande från juni 2024 här

FAKTA Lantmännen Cerealia x SBTi

Energi & industri: Lantmännen Cerealia åtar sig att minska sina utsläpp av växthusgaser relaterat till Scope 1 och 2 med 42% senast år 2030, jämfört med basår 2021.* Lantmännen Cerealia åtar sig också att, inom samma tidsram, minska utsläppen av växthusgaser relaterat till Scope 3 från inköpta varor och tjänster, kapitalvaror, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transporter och distribution bakåt i värdekedjan, verksamhetsavfall och tjänsteresor med 25%.* 
*Dessa mål inkluderar markrelaterade utsläpp och kolinlagring från biobränslen.

FLAG (Forest, Land & Agriculture): Lantmännen Cerealia åtar sig att minska utsläpp av växthusgaser relaterade till skog- och markanvändning samt jordbruk med 30,3% senast 2030 jämfört med basår 2021.** Lantmännen Cerealia åtar sig också att inte medverka till att någon avskogning sker på grund av inköp av råvaror eller ingredienser som är kopplade till avskogning. Måldatum för detta är satt till 31 december 2025.  
**Målet inkluderar både utsläpp och kolinlagring relaterade till FLAG (skog- och markanvändning och jordbruk).