Lantmännen Cerealia ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av 18 000 svenska lantbrukare, med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. På Lantmännen Cerealia utvecklar, producerar och marknadsför vi ett stort sortiment av hälsosamma och näringsrika produkter.