Kristider och intresse för ursprung och hållbarhet har satt nytt fokus på svenska livsmedel.  Och det finns mycket att upptäcka i vårt skafferi. Följ med på en tur bland svenska bönder, klimatsmart odling och öppna landskap.

Vikten av svenskt lantbruk

Svenskt lantbruk är en klimatsmart förebild
Vi har en historia av att jobba mot miljömål och en tydlig agenda framåt.

Minskat klimatavtryck med 30% sedan 2015
Med Lantmännens program Klimat & Natur minskar vi utsläpp och främjar biologiska mångfalden.

Klimatneutralt svenskt jordbruk år 2050
Lantmännens målsättning är att skapa förutsättningar för en hållbar primärproduktion med halverad klimatpåverkan vart tionde år, för att nå klimatneutralitet 2050.

Varför jobba mot en hög självförsörjningsgrad?

Det går snabbt mellan jord och bord
Svenskodlad mat minskar behovet av import vid kriser. Därmed får vi även ett minskat behov av transporter.

Sverige har bra mark, bra klimat och bra bönder
Tillsammans effektiviserar vi jordbruket för framtiden och använder den åkermark vi har.

2050 kommer 10 miljarder människor behöva mat
Vi behöver möta behoven med ökad produktion i Sverige.

 

Bra klimat och bra metoder

Mycket som vi importerar kan vi odla
Mycket av det gröna protein vi importerar från Asien kan vi odla i vårt klimat. Likaså durumvete som vanligen växer vid Medelhavet.

Svenskt klimat = Bra klimat
Vårt milda klimat kräver väldigt lite växtskyddsmedel och bevattning. Detta innebär att vi minskar risken för kemrester i både miljön och i våra färdiga produkter.

Innovationskraft och höga mål
Globalt sett ligger svenska lantbrukare långt fram med teknik och jobbar mot högt uppsatta miljömål.

Vi behöver våra svenska bönder
När du köper produkter från Lantmännen stöttar du Sveriges bönder och minskar onödig import.

 

Varför ska vi välja Svenskt?

Det finns många anledningar till varför du bör välja svenskt. Några av dem är:

God djurhållning
Sveriges bönder har en lång tradition av god djuromsorg med låg antibiotikaanvändning. I våra pannkakor hittar du både svenska ägg och svensk mjölk.

Öppna landskap
Åker och betesmarker bidrar till öppna landskap vilket uppskattas av många inte minst sommartid. Det öppna landskapet bidrar även till den biologiska mångfalden där många växter och djur kan leva.

Sveriges sysselsättningsgrad
Livsmedelsproduktionen är viktig för en levande landsbygd, dels ur ett ekonomiskt perspektiv men också miljömässigt och socialt.