Att Lantmännen är Nordens ledande leverantör till bagerier är ingen slump. Vi lägger stora resurser på produktutveckling och forskning kring allt som har med mjöl och bakning att göra. Bake Academy är en utbildning där du på djupet får lära dig vägen till det perfekta resultatet.

För att få till exakt de egenskaper du vill att dina bröd ska ha, går vi igenom grunderna inom allt från råvaror och analysmetoder till bakmoment, receptuppbyggnad och bakmetoder. Med många års erfarenhet och oräkneliga samarbeten har vi samlat på oss en kunskapsbank som få i världen kan mäta sig med. Det överlägset bästa sättet att ta del av den går via Bake Academy!